Jako doradca biznesowy pracuję kilkoma metodami. Jestem terapeutką ustawień systemowych wg. Berta Hellingera, coachem biznesu, doradcą rodzinnym i seksuolożką. To czym i nad czym pracuję, zależy od gotowości osoby, która przychodzi do mnie po pomoc. Lub po to, aby doświadczyć swojego wzrostu emocjonalnego i intelektualnego, czyli świadomości.

Marta Kabara-DziadoszKażdy, kto przychodzi do mnie, oczekuje zmian, które spowodują podniesienie jakości jego życia. W jakości życia są nasze związki, relacje, sukcesy zawodowe i osobiste, pieniądze, praca zawodowa i biznes. Są także straty, śmierci bliskich, rozstania, choroby, uzależnienia, tragedie, straty finansowe czy bankructwa.

Główną metodą mojej pracy są ustawienia systemowe. To właśnie one pozwalają na dotarcie, do prawdziwych przyczyny naszych niepowodzeń. Porządki systemowe, które robię dla Klienta nazywane są porządkami miłości. Tak naprawdę wszystko na miłości właśnie się opiera. Miłości do siebie oraz innych. Tych, z których się wywodzimy.

Pracuję wglądowo, a to oznacza, że prowadzę klienta do tego momentu, aż połączy się świadomie /wglądnie/ z tym, co ukryte w jego systemie rodzinnym.

Za czym podąża w swym życiu, nie mając o tym zupełnie świadomości. Jaki schematy powiela, kopiuje i nieraz bardzo wiernie odtwarza. Gdy wspólnie ustawimy przyczynę niepowodzeń i blokad, porządkujemy tą historię w systemie rodzinnym. Odkrywamy to, co było zakryte, to co może wołać o uwolnienie. Często ukazuje się to nam, w naszych problemach życiowych i niepowodzeniach. Ten porządek, to nic innego, jak uznanie tego co się wydarzyło, przyjęcie do serca i spojrzenie na to bez oceny, z miłością. Pracujemy nad tymi zagadnieniami słowami, ruchem i dźwiękiem.

W przypadku bardzo zawiłych spraw, ustalamy strategię pracy dodatkowej, którą osoba zainteresowana ma wykonać samodzielnie, poza sesjami, czy warsztatami ustawieniowymi.

Pracuję dla klienta całą sobą, będąc jednocześnie tylko przekaźnikiem tego, co ustawiony system rodzinny nam ukazuje. Jestem wycofana z tych historii i obiektywna. Z wielkim szacunkiem patrzę na historię i przodków, z których mój Klient się wywodzi. Podczas pracy odczuwam w ciele wszystko to, co odczuwa w sobie Klient. Bóle, emocje, różnego rodzaju stany, nastroje i odczucia. Równolegle pojawiają się we mnie obrazy, zdania, odczucia związane i tematem pracy. Razem, a jednocześnie zupełnie osobno, podążamy do celu rozwiązań systemowych. Taka jest istota ustawień systemowych. I tak pracuję ja.

Twórcą metody Systemowych Ustawień Rodzinnych jest Bert Hellinger. Wielki człowiek, filozof, teolog, psycholog, pedagog. Co Hellinger mówi o pomaganiu? „My ludzie jesteśmy pod każdym względem zdani na pomoc innych. Tylko dzięki niej możemy się rozwijać. Jednocześnie jesteśmy niejako zmuszeni do udzielania pomocy. Kto nie chce robić z siebie użytku, kto nie jest w stanie pomagać, karłowacieje i popada w samotność.”

Te zdania dotyczą każdego jednego człowieka. Gdy człowiek nie jest w stanie pomóc samemu sobie oraz innym, karłowacieje i popada w samotność.

To co najbardziej lubię w mojej pracy z Klientem, to namacalne, widoczne zmiany psychiczne i fizyczne, których razem doświadczamy. W potocznym określeniu jest to zmiana energetyki, również sposobów w jak ona się objawia?

Podczas sesji lub warsztatów doświadczamy odciążania. Pozbywamy się uwikłań rodowych, wchodzimy w pole miłości, także do siebie osobiście. Jest to namacalne, odczuwalne w ciele. Zmiany dostrzegalne w życiu.

Moi Klienci określają to jako poczucie “pełni miłości”. Mawiają “czuje wreszcie, że kocham”, “zniknęło moje poczucie samotności”, “czuję, że mam w sobie siłę”, “mam moc – czuje to”, “jest mi zdecydowanie lżej”, “czuję się lepiej i swobodniej”, “nie przypuszczałem, że nosiłem ten ciężar”, “czuje się lekko”, “na nowo rozmawiałam z niektórymi ludźmi”, “podejmuję lepsze decyzje”, “moja firma lepiej funkcjonuje”, “na reszcie nie tracę pieniędzy”, “mam więcej klientów”, itp.

Marta Kabara-DziadoszJest to wielka nagroda dla mnie, gdyż ja również w tym co się dzieje jestem obecna. Biorę w tym udział.

Ważnym aspektem wspólnej pracy jest wypracowanie braku oceny i oceniania. Wszystko wokół nas jest właściwe, ludzkie, poniekąd nasze. Inaczej być nie może. Dlatego należy być pełnym uszanowania do wszystkiego i wszystkich, również tych nieobecnych /zmarłych/.

Styl mojej pracy to sesje indywidualne i warsztaty. Bywa, że pada pytanie co lepsze, sesja czy warsztaty. Wszystko jest dobre i właściwe. Decyduje sam klient. Prowadzę warsztaty i sesje indywidualne w różnych miastach, tam gdzie zaistnieje potrzeba. Głównie to Kraków i Rzeszów. Pracuję również przez Skype i telefonicznie.

Do pracy sesyjnej używam również narzędzi w postaci figurek i innych przedmiotów, które pomagają nam w odczytywaniu dynamik rodzinnej Klienta. Jestem tam, gdzie mnie potrzebują ludzie.

Podczas pracy służę Klientowi i jego systemowi rodzinnemu. Z pełnym uszanowaniem i miłością podążam za tym, co nas prowadzi do lepszej jakości życia – miłości, zdrowia, sukcesów, dostatku i dobrostanu. Do poczucia miłości, szczęścia i wewnętrznej mocy.

Niech Moc będzie z Tobą 🙂