Jako terapeuta /coach/ jestem dostępna dla każdego mojego Klienta, który ma potrzebę zmiany swojego życie na lepsze. Jestem dostępna dla każdego, kto potrzebuje zmienić los swojej firmy. Jestem dla każdego, kto postanowi wziąć zmianę życia w swoje ręce.

Ustawienia systemowe:

Sesje indywidualne – Kraków, Rzeszów, Warszawa

To forma spotkań sam, na sam. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują przyjrzeć się swojemu życiu i zrobić krok ku zmianom, ale w sposób indywidualny, zamknięty, osobisty. Sesja trwa około jednej godziny. Można zamówić kilka sesji jednocześnie. Sesje podzielone zostały na kilka obszarów tematycznych, które wynikają z zaobserwowanych potrzeb moich Klientów.

 • Sesje interwencyjne
  Stosuje się je w przypadku wystąpienia nagłego kryzysu, w życiu osobistym lub naszej firmie.
 • Sesje życiowe
  Poszukujemy możliwości zmiany życia na lepsze i lżejsze. Związki, straty, agresja, depresje, manie, choroby, relacje w rodzinie, relacje z mamą oraz tatą i inne.
 • Sesje biznesowe
  Poszukiwanie rozwiązań w życiu zawodowym i biznesie. Ustawianie systemów zawodowych i firmowych. Praca nad własnym sukcesem lub jego brakiem.
 • Sesje dotyczące wyborów
  Stosuje się je w przypadku zaistnienia potrzeby podjęcia jakiś ważnych wyborów życiowych, zawodowych, biznesowych.
 • Sesje rozwojowe
  Praca nad własnym rozwojem osobistym oraz rozwojem naszego systemu rodzinnego.

W przypadku dużej liczby klientów w innych miastach oraz państwach, organizuję tam dni sesyjne i jestem wówczas do dyspozycji. Istnieje również możliwość, prowadzenia sesji zdalnych via internet, poprzez Skaype, FB, Mesenger oraz w szczególnych przypadkach przez telefon.

Warsztaty – Kraków, Rzeszów, Warszawa

Warsztaty są pracą grupową, w której każdy pracuje nad swoim tematem, będąc także reprezentantem dla innych uczestników, a inni dla niego. Warsztaty są bardzo pozytywnym przeżyciem. Praca ta jest wysoko rozwojowa, energetyzująca i każdy wychodzi z niej już innym człowiekiem. Innym, ponieważ świadomie zaczyna patrzeć na siebie, swoją rodzinę, firmę oraz życie.

Możemy tu rozróżnić:

 • Warsztaty o charakterze wielotematycznym.
  Są to spotkania, na których pracujemy z problemami, które sygnalizują sami Klienci. Ponadto pracujemy również z tym co przynosi nam pole informacyjne, najczęściej są to gotowe rozwiązania życiowe dla każdego z nas.
 • Warsztaty biznesowe (moje ulubione).
  Warsztaty biznesowe są najciekawszą formą zarządzania własną osobą oraz firmą. Podczas tych spotkań dotykamy percepcją takich dynamik, które nie są widoczne gołym okiem np. w naszej firmie. Pracujemy z tym, co nawet przez myśl nam nie przyszło i nie przypuszczaliśmy, że jest istotne w naszych wyborach zawodowych i biznesowych. Pracujemy głównie ze sobą /osobiście/ i swoim systemem rodzinnym, który zezwala lub nie, mieć dobry biznes, dostatek i sukces. To niesamowita praca, odkrywająca to co zakryte, niedostrzegalne, owiane tajemnicą, a zarazem banalnie proste. Moi Klienci indywidualni to prezesi firm, dyrektorzy, właściciele, osoby samozatrudnione, ludzie poszukujący drogi awansu oraz nowych przestrzeni zawodowych. Z ofert korzystają całe firmy, których właściciele wraz ze swoimi pracownikami poszukują rozwiązań biznesowych oraz lepszych relacji w ich firmie.

Biznes lubi efekty, a ta praca ustawień systemowych daje efekty. Warsztaty biznesowe, to moja największa pasja, ale też największe wyzwanie. Każdy z nas lubi sukces, ja również go lubię.

Warsztaty prowadzę w każdym miejscu w Polsce, zgodnie z zapotrzebowaniem. Stale zaś w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie.

Sesje indywidualne czytania z Kroniki Akaszy – Kraków, Rzeszów, Warszawa

Kronika Akaszy to rodzaj kosmicznej pamięci, bank informacji, w którym zapisane są wszelkie informacje dotyczące każdej istoty we wszechświecie. Czytanie z Kroniki Akaszy wymaga rozwiniętych zdolności parapsychicznych oraz umiejętności zadawania pytań w danej konkretnej sprawie. Praca z Kronikami Akaszy to praca w świadomym polu miłości. Wówczas to uzyskujemy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące nas samych i naszego życia.

 • Te sesje “czytania z Kronik Akaszy” trwają od 1 do 2 godzin. Pracuję głównie zdalne przez telefon lub skaype’a. W wyjątkowych przypadkach, spotykam się na osobiste czytanie z moim gościem /Klientem/. W ten sposób mogę obsłużyć swoją wiedzą cały świat.

Pozdrawiam
Marta Kabara-Dziadosz