Marta Kabara-DziadoszUstawienia systemowe zawierają w sobie pewien element, który dla osób postronnych może wydawać się zadziwiający. Tym elementem są wypowiadane podczas ustawień systemowych, słowa lub całe zdania. Mają one charakter uwalniający. Dokonują zmiany w systemie oraz samym kliencie. Co uwalniają i dlaczego, w jaki sposób? Skąd się pojawiają? Omówmy je zatem.

Te słowa oraz zdania mają bardzo prostą konstrukcję. Działają uwalniająco, zmieniając postawę klienta, co w konsekwencji prowadzi do zmian systemowych.

Jakich zmian potrzebujemy, żeby nasze życie było swobodniejsze, bez obciążeń systemowych?

Przede wszystkim potrzebujemy porządków w temacie miłości. Zaburzenia systemu spowodowane są poprzez wykluczenia niektórych członków rodziny, morderstwa, zaburzenie hierarchii, przejęcie cudzej odpowiedzialności, wielkie cierpienie, nadużycia. Wszystkie te zakłócenia, mają swoje konsekwencje dla tych, którzy urodzili się po nich. To one właśnie powodują, że dźwigamy nie swój los, podążając z lojalnością za innymi, za tymi z których się wywodzimy.

Słowa oraz zdania, które wypowiadamy zmieniają dynamikę systemu, porządkują go i w konsekwencji powodują zmianę naszej energetyki, która objawia się zmianami w sferze emocjonalnej. Zmiany w sferze emocjonalnej, uwalniają z kolei nasze rodowe obciążenia. Im bardziej uporządkowany system rodzinny, tym członkowie rodziny mają lżejsze życie i większe ambicje do osiągania sukcesów oraz łatwość ich zdobywania.

Te wypowiadane głośno słowa i zdania porządkują system zgodnie z zasadami miłości. Zaś zasady te zawsze związane są z szacunkiem i uznaniem w obrębie rodu. Stosowane są też zdania, które konfrontują osobę Klienta, z jego wyborami życiowymi i stanowią one sposób na uruchomienie wewnętrznego procesu zgody, ze sobą i przynależności do rodziny.

Przykładowe zwroty:

“Mamo, Tato – biorę was do serca po równo. Uznaję nasz wspólny los”.

Uszanowanie rodziców i wspólnego losu. Bez względu na to jaki ten los jest i był. Wprowadzony zostaje wówczas porządek miłości i zgody na własne rodowe pochodzenie oraz jego historię.

“Mamo ja jestem mały ty jesteś duża”.

Uszanowanie matki, w kontekście hierarchii w rodzinie, daje rozwiązania w wielu przypadkach. Dziecko zawsze pozostanie dla matki dzieckiem, bez względu na wiek dziecka. Jest to niezmienne. Matka jako wcześniejsza w hierarchii systemowej zajmuje ważniejsze miejsce niż jej dziecko. Podobnież ma się sprawa z ojcem.

“Kiedy tak tracę pieniądze jak wy, jestem z wami”.

Zdanie zastosowane w historii osoby, która przeszła serię nieudanych inwestycji. Odniesienie do historii rodziny, która w przeszłości traciła pieniądze. Zdanie to wyciąga na światło dzienne historię rodu Klienta, który w ramach systemowej lojalności rodzinnej podążał za tą historią. Wypowiedzenie zdanie ujawnia dynamikę rodu, co w konsekwencji poszerza świadomość Klienta. Wiedza na ten temat uwalnia negatywne wzorce. W ten sposób możemy je uwolnić. Tylko naszymi świadomymi pragnieniami, jesteśmy w stanie zarządzić systemem rodzinnym.

“Kiedy tak choruję, to jestem blisko was rodzice”.

Zdanie stosowane w ustawieniu systemowym dotyczącym osoby, która miała problemy ze zdrowiem. Dość często okazuje się, że w historii rodziny potomstwo cierpi, na taka samą chorobę jak rodzic.

“Szanuje Was, biorę Was do serca. Wasz los zostawiam przy Was, a ja idę do swojego życia”.

Zdanie, które podczas ustawień systemowych przywraca utracony szacunek w rodzie oraz uwalnia osobę Klienta z niekorzystnych dla niego wzorców rodowych. Gdyż były one w sposób nieświadomy powielane.

Skąd biorą się słowa i zdania mocy? Podsuwane są one przez pole informacyjne, ale ich konstrukcja opiera się na fenomenologicznym podejściu do tematu. Fenomenologia jako nurt filozoficzny stworzona została przez twórcę Ustawień Systemowych – Berta Hellingera. Zakłada ona, że system rodzinny posiada swoją hierarchię. Ta hierarchia musi być dla dobra członków rodziny uszanowana. Członkowie rodziny zaś w wyniku lojalności rodowej, powielają wzorce rodzinne, nie mając świadomości, że tak się właśnie dzieje.

Sam Bert Hellinger na ten temat mówi, że: “W ustawieniach systemowych słowo lub zdanie nabiera szczególnego znaczenia. Czasami jest to właśnie jedno słowo, albo jedno zdanie. Kiedy osoba pomagająca pojmie, co ma w danym momencie powiedzieć. Kiedy usłyszy w sobie zdanie, które ma siłę, aby odwrócić cierpienie Klienta. Nakazuje mu je wymówić głośno i wówczas coś zaczyna się zmieniać. Takie słowo, czy zdanie ma w sobie twórczą moc. Właściwa kwestia wypowiedziana w odpowiedni momencie ustawienia jest jak błogosławieństwo.” (Miłość Ducha. Czym Jest i Jak Osiąga się Spełnienie, Bert Hellinger).