Czym jest strategia przetrwania rodziny i czy każda rodzina ją posiada?

Marta Kabara-DziadoszUstawienia systemowe w swoim zakresie zajmują się opracowaniem takich właśnie strategii. Strategia przetrwania rodziny to zbiór zasad postępowania w określonych okolicznościach. To również wzory reagowania, podejmowania decyzji. Przede wszystkim jednak wzory jakości prowadzonego życia.

To właśnie w strategii rodzinnej zawarte jest co nam wolno, a czego nie wolno. Co możemy, a co jest nie akceptowane przez członków rodu. Strategia to wzorce, z którymi wyruszamy w świat i wędrujemy przez życie. To ustawienia systemowe, którymi posługujemy się w związkach, w społeczeństwie i pracy zawodowej. Strategia ta nie jest strategia pisaną, nieraz nie jest nawet strategią mówioną. Przekazywana jest na zasadzie akceptacji lub okazywanej dezaprobaty.

Bert Hellinger, twórca ustawień systemowych, nazywa taką strategię sumieniem rodziny. To w zgodzie z tym sumieniem rodu pragniemy pozostać, jako członkowie rodziny. Zgodnie z tym sumieniem, postępujemy i żyjemy. W tym sumieniu mamy zasady, które nas budują w realnym życiu i zasady, które straciły już na aktualności. To suma aktualnych i nieaktualnych wzorców przetrwania.

Jeżeli w naszym systemie rodzinnym, było dobrze przyjęte by nie szanować innowierców, to czy to dzisiaj jest to dla nas nadal aktualne? Czy jeżeli w tym sumieniu jest zawarte, że nie należy się wychylać i pokazywać publicznie, bo w czasach wojny mogło to oznaczać śmierć. To czy jest dla nas to dzisiaj aktualne? Czy jeżeli w sumieniu rodziny mamy przekonanie, że nie wolno być bogatym, bo to oznacza zagrożenie życia? Czy to jest dla nas nadal aktualne?

Poziom nieświadomy człowieka, brak lojalności wobec systemu rodzinnego odczytuje jako zagrożenie wykluczenia z rodu. Jest to okrutna kara. Ale czy te konsekwencje mogą dotknąć nas dzisiaj? Tego nie wiemy. Wszystko zależy od tego, na ile i w jaki sposób będziemy zmieniać utrwalone wzorce rodzinne. Im bardziej będziemy świadomi tego, za czym idziemy w naszych rodzinnych dynamikach, w naszym losie, tym lepiej będzie nam się żyło.

Bert Hellinger powiedział: „Wzrastanie to wychodzenie z sumienia rodziny”. System rodzinny, wzrasta zmiennie, zależnie od naszych postaw. Człowiek zatem też wzrasta zmiennie. Ale musi wzrastać, dorastać i przede wszystkim przebudowywać to, co przestało obowiązywać.