logo master leading

Jak Bert Hellinger

Marta Kabara-Dziadosz

Marta Kabara-Dziadosz

Ustawienia hellingerowskie

Bert Hellinger urodził się 16 grudnia 1925 roku w Leimen, Baden, Niemcy. Jest on niemieckim psychoterapeutą związanym z metodą terapeutyczną, znaną jako konstelacje rodzinne i konstelacje systemowe. Stworzył Ruch Umysłu Ducha. Na całym świecie jego metoda ustawień systemowych zyskała tysiące profesjonalnych praktyków, teraz ustawienia hellingerowskie wykonujemy także w Krakowie. Swoje “Ustawienia Rodzinne” Hellinger opracował na podstawie własnych przemyśleń i doświadczeń. Tworząc ustawienia hellingerowskie czerpał także z bogatych pokładów folozoficzno-psychologicznych, wiedzy, myśli i praktyki. Któż to jest ten Pan, a raczej …

Herr Bert Hellinger?

Na początku Hellinger miał zostać księdzem. To zdarzenie miało wpływ na jego późniejszą pracę. Wstąpił do kapłaństwa w wieku 20 lat. 16 lat spędził jako misjonarz w Afryce Południowej. Od kapłaństwa odszedł po 25 latach służby, wrócił do Niemiec i rozpoczął trening psychoanalityczny. Wówczas stworzył Ustawienia Rodzinne. Z czasem te ostatnie ewaluowały i przeniosły się na grunt biznesu, społeczny i polityczny, jako Ustawienia Systemowe wg. Berta Hellingera.

Sama teoria systemów Hellingera jest wielowarstwowa i dosyć złożona, ale przynosi niesamowite rezultaty. Daje uczestnikowi wgląd w siebie, w swoje własne zablokowania, programy i schematy rodzinne, którymi nieświadomie kroczy. Wydaje się nam, że rozumiemy swój świat i odbieramy go w należyty sposób, za pomocą zmysłów.

Wszystkiemu nadajemy etykiety i kategorie, nieustannie porównujemy i coś zakładamy. Ale sam proces tego naszego rozumowania oparty jest na naszym historyczno-genealogicznym, naukowo-kulturowym dziedzictwie. Rozumiemy świat i przypisujemy sens swojemu życiu, patrząc na świat w większości nie przez swoje oczy, ale oczyma swojej rodziny, wychowawców, środowiska i kulturę.

Czy to jest nasze własne i osobiste patrzenie? No nie jest!

Nasze widzenie świata oparte jest na naszych doświadczeniach, a one powstają w postrzegalnym wymiarze 3D w sposób dualistyczny. Jednakże pod koniec XIX i na początku XX wieku, od czasów Junga, pojawiło się szersze postrzeganie otaczającego świata. W zasadzie równolegle pojawiła się też fizyka kwantowa, a z nią mechanika kwantowa. I pierwszy raz nauka, acz do tej pory odrzucana przez system, zaczęła udowadniać Boga. Obecnie istota Boga została już odkryta, teraz trwają badania nad jej zastosowaniem w sposób świadomy. Poniekąd uczestniczymy w tych badaniach doskonaląc system ustawień rodzinnych i biznesowych. Co najważniejsze oczywiście własną świadomość.

Bert Hellinger a ustawienia hellingerowskie

Wracając do Hellingera. Pole magnetyczne naszej galaktyki, bo nie ma co patrzyć dalej, jest czymś, czego nie widzimy, ale czujemy w sobie lub doświadczamy jego skutków. W tym momencie człowiek /sceptyk i ateista/ już nie może powiedzieć “Nie ma nic innego nad mną!”. Bo jest. Mamy pole magnetyczne, pole elektromagnetyczne oraz pola morficzne. Hipoteza formatywna Sheldrake’a, a w nauce współczesnej wszystko jest hipotezą, wysuwa teorię istnienia organizmu z własnym uporządkowanym polem struktury i działania zwanym właśnie polem morficznym.

I tym właśnie “Polem Morficznym” zajmują się nim Systemowe Ustawienia Rodzinne i Biznesowe wg Berta Hellingera, tutaj też mamy podziały na:

  • rezonans morficzny,
  • obszary informacji,
  • pola społeczne,
  • mentalne,
  • kulturowe.

Sporo tych pól, o których nic nie wiemy i o dziwo silnie oddziałujących na człowieka, na każdego jednego z nas. Sporo dostępnej wiedzy w postaci samych badań, literatury i opracowań na ten temat, bardzo ciekawych. Zupełnie innych wnioskach, niż dotychczasowy obraz naszej rzeczywistości. Wystarczy, że włączysz wyszukiwarkę i poszukasz tego co cie interesuje. Jeśli ktoś chce tych zmian w sobie, to owszem może to zrobić. Pamiętać jednak trzeba, że zmian dokonywać będziemy – każdy z nas w sobie, nie oczekując pomocy z zewnątrz, ani też nikogo innego nie obwiniając. Nauczyciel, doradca, coach, guru, przewodnik, mentor, może wskazać kierunek. Nic poza.

Póki Ty sam tego kierunku nie zobaczysz, nie wybierzesz i nie zaakceptujesz. Póty będziesz trwał w niewiedzy. O dziwo wszystko opiera się na wierze. To tą wiarą i działaniem, wszystko możemy zmienić na takie jakie chcemy. Ale musimy najpierw odkryć miłość w sobie.

PS. Opór prowadzi do cierpienia, a zgoda do miłości i szczęścia.

Źródło: http://www.augustynski.eu/jak-bert-hellinger/ – Data pobrania: 01.03.2019

Strona korzysta z plików cookies aby poprawić funkcjonalność serwisu.