logo master leading

Kronika Akaszy

Marta Kabara-Dziadosz

Marta Kabara-Dziadosz

Kronika Akaszy to przestrzeń wspomnień, teraźniejszości i przyszłych projekcji.

Zgodnie ze starożytną tradycją indyjską, wszystko, co się wydarza i każda interakcja ze stworzeniem, nie jest bezpowrotnie tracone. Jest to rejestrowane na wyższym poziomie materii dyskretnej. A kosmiczna wersja tego zapisu nazywa się „Kronika Akashy”. I jest to nazwa uniwersalnej bazy danych od tysiącleci istnienia. Zatem przed nami …

Kronika Akaszy

Słynna biblioteka liści palmowych Kroniki Akashy powstała w Indiach. Jej skład to zapisane liście palmowe, które zawierają indywidualne, ale też zbiorowe informacje, dostępne dla wszystkich. To zapisane przeszłe, przyszłe lub obecne życie. Są one zachowywane i przepisywane od tysięcy lat przez specjalnie wyszkolonych wtajemniczonych /riszich/.

Ale „Kronika Akaszy” to głównie energetyczny odcisk każdej myśli, działania, emocji i wszelkiego doświadczenia. To niejako kosmiczny zapis wszystkich doświadczeń całego życia we wszystkich rzeczywistościach. Energia, z której składają się Kroniki Akaszy, jest energią Miłości. Zaś wiedza w niej zawarta jest niejako odciśnięta na subtelnej /dyskretnej/ substancji zwanej Akasza.

Kronika Akaszy jest dostępna wszędzie, w każdym wymiarze, przez cały czas. Każdy z nas może uzyskać dostęp do informacji zawartej w Kronice Akaszy w dowolnym momencie swego życia. To właśnie przebłyski intuicji i świadome przeczucia, pojawiające się w nas każdego dnia.

Każda istota żyjąca we wszechświecie jest współautorem tej kroniki i ma do niej dostęp. Przyczyna jest banalna. Wszyscy jesteśmy stworzeni i połączeni z energią miłości /jesteśmy jednością/, a to dzięki niej powstaje ta właśnie kronika.

Jednak wiele z tych informacji często przekracza możliwości logicznego rozumienia liniowego człowieka. Zawsze świadomość odbiera prawdziwe znaczenie tych kronik. Nie zawsze jest to natychmiastowo zrozumiałe i jasne. Czasem brakuje odpowiednich słów, a innym razem informacja wymaga tzw. czasu, by mogła dojrzeć do zrozumienia.

Wnioski – Kronika Akaszy:

Otóż źródłem całej żywej materii we wszechświecie jest Bóg /świadomość/. Kosmiczna Kronika Akaszy oferuje informacje pochodzące właśnie z boskiego źródła. To źródło zaś nie reprezentuje bezpośrednio życia, ale jest jego odbiciem i obejmuje wszystkie informacje od czasu stworzenia. Dotyczą one zarówno pojedynczych istot, jak i całych społeczeństw, ich działań, związków i możliwości. To odwieczne prawa tworzenia i rozwoju oraz przyczyny i skutku. Prawa te są podstawą stworzenia, wielości ruchów życia w czasie i przestrzeni dobrze uregulowanych.

XVII wieczny astrolog, Johannes Keppler, sformułował takie stwierdzenie: „Geometria istniała przed stworzeniem rzeczy – wieczna jak duch samego Boga – i dostarczyła prototypy stworzenia” (Harmonica Mundi 1619).

„Kronika Akashy to dom pamięci wspomnień, teraźniejszości i przyszłych projekcji. Jest lustrem wszystkich żywych istot lub technicznym przechowywaniem wszystkich zdarzeń, w tym przyczyny i skutku. To uniwersalna informacja duchowa, pierwotne impulsy wydarzeń od początku stworzenia. Wszystko, co jest, było i będzie, prawdziwe i idealne”.

Podsumowanie – Kronika Akaszy

Ideał jest tu synonimem boskiego porządku, a odpowiedzi są często szokujące, bo nie są po linii naszego nawykowego myślenia. Kronika Akaszy dotyczy ponadczasowej prawdy. Są miejscami, gdzie gromadzą się wszystkie pola, procesy i ich tła – to objaśnienia do zdarzeń.

Ludzie, którzy umieją czytać te kroniki, to na ogół bardzo stare dusze, które poprzez swoją długowieczną świadomość rozumieją i widzą te zapisy.

PS. Żyj tak, jakby życie zostało stworzone dla ciebie.

Źródło: http://www.augustynski.eu/kronika-akaszy/– Pobrane: 21 marca 2019 roku

Strona korzysta z plików cookies aby poprawić funkcjonalność serwisu.