logo master leading

Dekodyka

Siła życiowa

Dekodyki uczyłam się od Danieli Czarskiej. Spędziłyśmy razem dziesiątki, a może setki godzin na wspólnych sesjach i warsztatach Dekodyki. Daniela jest twórczynią tej metody. Opracowała ją i doskonali przez lata. Jest jej jedyną autorką, a ja mam zaszczyt być jej bezpośrednią uczennicą. Dekodyka to metoda nieterapeutyczna. Jej zdecydowaną zaletą jest szybkość w uwalnianiu i uzdrawianiu tego co nas ogranicza, rani i odbiera energię życiową.

Pozwalam sobie zacytować to co, o Dekodyce mówi Daniela Czarska. Wszak Ona wie najlepiej.

„DEKODYKA jest wiedzą o wpływie uczuć, poglądów, wierzeń, ról życiowych i postaw na pozycję wśród ludzi, na zdrowie, sukcesy, bogactwo, szczęście i spełnienie w życiu. Dla oceny i skuteczności rozwiązań, w Dekodyce używa się nieznanego dotąd kryterium, jakim jest poziom energii życiowej. Co go podnosi, a co obniża. Innymi słowy – co zwiększa energię życiową, daje radość, aktywność i długowieczność, a co powoduje utratę żywotności, depresję lub zanik chęci istnienia.

Niska i wysoka energia życiowa

Opisy stanu energii zwykle są jasne, komunikatywne i zrozumiałe dla każdego. Ludzie najczęściej opisują obniżony stan energii tak: „jestem słaby i nic mi się nie chce”, „jak wracam z pracy, to nie mam już na nic siły, tylko się położyć” lub tak: „ile zdrowia mnie kosztowało, żeby to załatwić, nikomu nie jestem potrzebna, po co żyć, jestem taka nieszczęśliwa, że żyć mi się nie chce.”
Wysoki stan energii manifestuje się w stwierdzeniach takich jak „mogę góry przenosić”, „fruwam”, „wow”, „fantastycznie”, „życie jest piękne” albo „wszystko mogę”.
Dekodyka zajmuje się zatem przywracaniem optymalnego poziomu energii życiowej poprzez usuwanie przyczyn, czyli negatywnych kodów i blokad oraz wywołanych przez nie skutków w stanie emocjonalnym, nerwowym, psychicznym, fizycznym i w relacjach. Dysponuje zrozumiałymi i możliwymi do nauczenia się metodami dla dokonania pożądanej zmiany. Metody te ujawniają wielopokoleniowe kody rodzinne odpowiedzialne za np. przenoszenie chorób, bezpłodności, wypadków, strat i braku sukcesów życiowych, braku pieniędzy, domu, szczęśliwej rodziny.

Dekodyka a świadomość

Wszystkie wypracowane metody opierają się o świadomy wybór i decyzje. To właśnie świadomość daje jasny obraz tego, czego się chce i jaki się chce mieć poziom życia. Pokazuje odzyskane możliwości oraz zakres ich praktycznego użycia. Może to dotyczyć zarówno wyrażania siebie, relacji z ludźmi, zdrowia, pozycji życiowej, atmosfery w domu, standardu życia, jak i spełnionej miłości, szczęścia i długowieczności. Ważnym aspektem Dekodyki jest również identyfikacja sieci powiązań energetycznych, przez które nasza energia płynie do „biorców” żywych, zmarłych lub ustanowionych sztucznie jako świętości, autorytety lub władza nad życiem.

Można je zobaczyć, zidentyfikować i usunąć odzyskując własną energię do dyspozycji. Odblokowanie wrodzonego potencjału i własnej energii życiowej do praktycznego, codziennego użycia przynosi sprawczość i swobodę.”
Dodam tylko, że Dekodyka to praca z umieszczonymi w ciele myślokształtami. Daniela Czarska włożyła ogrom pracy i przemyśleń w stworzenie Dekodyki. Uczenie się o niej otworzyło mój umysł na nowe, nieznane wcześniej metody. Dzięki temu możliwe jest wejrzenie w głąb i działanie na kodach podświadomości. Dekodyka jest pasjonująca, tak jak pasjonujące jest poznawanie …innych i siebie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Strona korzysta z plików cookies aby poprawić funkcjonalność serwisu.