Ustawienia systemowe rodzin

System rodzinny

Ukończyłam Szkołę Cichych Ustawień u niemieckiego nauczyciela Gerarda Walpera. Jestem więc Dyplomowaną Terapeutką Ustawień Systemowych. Przez wiele lat uczyłam się również na innych kursach i warsztatach. System rodzinny jest źródłem naszego pochodzenia. Jesteśmy jego członkami. Rodzimy się i umieramy przynależąc do jakiejś rodziny. Każda rodzina jest pewnym systemem, który rządzi się swoimi prawami i dba o to, żeby każdy członek rodu był taki jak zaplanował to system. Oznacza to, że nie do końca możemy wyrażać siebie, jednak to nie wszystko. Jesteśmy uwarunkowani przez kulturę tego systemu i niejako „przymuszani” do powielania losu niektórych członków rodziny. Oznacza to, że nie możemy żyć swoim życiem i często czyni nas to nieszczęśliwymi.

Bert Hellinger uważał, że wszystko co dzieje się w rodzinie, powstaje na skutek miłości rodzinnej. Ja jednak mam tutaj duże wątpliwości. Miłość to stan najwyższy i nie powinna przynosić cierpienia. Miłość rodową widzę jako głęboką lojalność. Bez niej drzewa genealogiczne zaczynają ginąć, ale jej nadmiar daje niezasłużone i często bezsensowne cierpienie.

Kolejnym systemem, który dba o to, że byśmy nie byli za szczęśliwi jest system religijny i system społeczny. Nie odnoszę się tutaj do jakiejkolwiek religii. Patrzę na wszystkie religie jako na system, który podobnie jak rodzinny, ale bardziej opresyjnie dba o to, żebyśmy nie byli zrealizowani w życiu, w taki sposób w jaki sobie życzymy.
Odkrycie pozarodowych systemów przyszło do mnie wraz z doświadczeniem. Na stałe włączyłam więc, te dynamiki w schemat moich prac ustawień systemowych.

Praca ustawieniami systemowymi rodzin opiera się głównie na szacunku wobec członków rodu i szacunku do siebie samego w danej sytuacji. Jej efektem jest uzyskanie siły i motywacji do swojego indywidualnego życia oraz uzdrowienie różnych przykrych i ciążących nam historii w naszym życiu.

Dla każdego liczy się efekt i to jest zrozumiałe. Ustawienia systemowe, dają bardzo dobre efekty rozwijając naszą świadomość, co z kolei prowadzi do zmiany modelu naszego życia. Bez względu na to o co nam chodzi, czy o związki, zdrowie, pieniądze czy też karierę zawodową zawsze musimy sięgnąć tam gdzie to wszystko się zaczęło. A wszystko zaczyna się u źródła.