logo master leading

Ustawienia systemowe rodzin

System rodzinny

Ukończyłam Szkołę Cichych Ustawień u niemieckiego nauczyciela Gerarda Walpera. Jestem więc Dyplomowaną Terapeutką Ustawień Systemowych. Przez wiele lat uczyłam się również na innych kursach i warsztatach. System rodzinny jest źródłem naszego pochodzenia. Jesteśmy jego członkami. Rodzimy się i umieramy przynależąc do jakiejś rodziny. Każda rodzina jest pewnym systemem, który rządzi się swoimi prawami i dba o to, żeby każdy członek rodu był taki, jak zaplanował to system. Oznacza to, że nie do końca możemy wyrażać siebie, jednak to nie wszystko. Jesteśmy uwarunkowani przez kulturę tego systemu i niejako „przymuszani” do powielania losu niektórych członków rodziny. Oznacza to, że nie możemy żyć swoim życiem i często czyni nas to nieszczęśliwymi.

Ustawienia systemowe

Bert Hellinger uważał, że wszystko, co dzieje się w rodzinie, powstaje na skutek miłości rodzinnej. Ja jednak mam tutaj duże wątpliwości. W tym aspekcie ustawienia rodzinne mogą być podstawą do dyskusji. Miłość to stan najwyższy i nie powinna przynosić cierpienia. Miłość rodową widzę jako głęboką lojalność. Bez niej drzewa genealogiczne zaczynają ginąć, ale jej nadmiar daje niezasłużone i często bezsensowne cierpienie. Praca ustawieniami systemowymi rodzin opiera się głównie na szacunku wobec członków rodu i szacunku do siebie samego w danej sytuacji. Jej efektem jest uzyskanie siły i motywacji do swojego indywidualnego życia oraz uzdrowienie różnych przykrych i ciążących nam historii w naszym życiu.

System religijny i społeczny

Kolejnym systemem, który dba o to, że byśmy nie byli za szczęśliwi jest system religijny i system społeczny. Nie odnoszę się tutaj do jakiejkolwiek religii. Patrzę na wszystkie religie jako na system, który podobnie jak rodzinny, ale bardziej opresyjnie dba o to, żebyśmy nie byli zrealizowani w życiu, w taki sposób, w jaki sobie życzymy. Odkrycie pozarodowych systemów przyszło do mnie wraz z doświadczeniem. Na stałe włączyłam więc, te dynamiki w schemat moich prac ustawień systemowych.

Ustawienia rodzinne

Ustawienia rodzinne są sposobem na to, aby rozpoznać źródło problemu na głębokim poziomie oraz przybliżyć się w stronę pożądanej zmiany. Wykorzystując ustawienia systemowe można sięgnąć nawet do problemów leżących w odległej historii rodziny. Przykre lub traumatyczne wydarzenia, które dotknęły osoby kilka pokoleń wstecz, wciąż mogą oddziaływać na teraźniejszość. Uświadomienie sobie ich może prowadzić do zmian w postrzeganiu rzeczywistości. Zmiany te mają na celu “wstrzyknięcie” w życie harmonii oraz zwiększenie kontroli, aby ustawienia systemowe nie kierowały naszym życiem w sposób nieświadomy. Każda relacja jest inna, więc i każda sytuacja jest wyjątkowa i ważna. Nie można bagatelizować. Świadomie rozumiane ustawienia systemowe zwiększają poczucie osobistego wpływu na własne życie oraz pozwolą zbudować lepsze relacje w rodzinie, społeczeństwie i przedsiębiorstwach. Dla każdego liczy się efekt i to jest zrozumiałe. Ustawienia systemowe, dają bardzo dobre efekty, rozwijając naszą świadomość, co z kolei prowadzi do zmiany modelu naszego życia. Bez względu na to, o co nam chodzi, czy o związki, zdrowie, pieniądze czy też karierę zawodową zawsze musimy sięgnąć tam, gdzie to wszystko się zaczęło. A wszystko zaczyna się u źródła.
dłonie rodzica i dziecka
Strona korzysta z plików cookies aby poprawić funkcjonalność serwisu.