logo master leading

Ustawienia systemowe Berta Hellingera

Marta Kabara-Dziadosz

Marta Kabara-Dziadosz

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print

To metoda działająca z powodzeniem od dwóch dekad. Opiera się ona na psychoterapii podobnież jak psychoanaliza. Biorąc pod uwagę współczesną naukę, która coraz bardziej zmierza w stronę naszego wnętrza, nie ma się co dziwić, że te metody zyskują na rozgłosie. Oczywiste rozwiązania stosujemy w oczywistych przypadkach. Ustawienia systemowe Berta Hellingera bazują na odkryciu nieznanych dotąd prawidłowości oraz bardzo spójnym ich przedstawieniu. Charakteryzują się “czystością stylu”, co rozumiane jest jako wysoka jednorodność podawanych w pracy z Klientem rozwiązań.

Ustawienia systemowe Berta Hellingera

ustawienia systemowe

Ustawienia wykorzystują w terapii pewne procesy, a dokładniej powtarzalne i powszechne zjawiska. Te zjawiska to: reprezentacja, za którą odpowiada tzw. wiedzące pole. Kolejny to egzystencja, czyli fakt, że w systemie Klienta istotne są prócz osób żyjących, także osoby zmarłe.

Podstawową techniką są tzw. ustawienia rodzinne. Odbywają się one z udziałem tzw. reprezentantów, którzy zastępują członków rodziny Klienta. Odczucia i wypowiedzi reprezentantów pozwalają na ujawnienie ukrytych zależności w rodzinie.

Celem terapii rodzinnej jest pojednanie klienta z rodziną oraz harmonia systemu rodzinnego. Nie zniesieniem zaś samych objawów. Metoda ta poprzez ujawnienie, może doprowadzić do transformacji nieświadomych sił panujących w systemie rodzinnym.

Dokonywane w życiu wybory, losy, związki, samopoczucie, a nawet choroby somatyczne są zdeterminowane lub współkształtowane przez rodowe uwikłania, a czasem i wykluczenia.

Siły przeciwdziałające wykluczaniu, Hellinger nazywa sumieniem grupowym. A sumienie to nie jest sprawiedliwe. Dba o wcześniejszych kosztem późniejszych. Zasięg jego działania wyznacza granice systemu rodzinnego. W metodzie ustawień wyróżnia się trzy fundamentalne prawa kształtujące relacje międzyludzkie, a także dynamikę systemów rodzinnych. Więź, porządek i wyrównanie.

Więź istnieje pomiędzy wszystkimi członkami rodu. Najsilniej działa pomiędzy dziećmi a rodzicami, rodzeństwem oraz w związku miłosnym. Ta więź to rodzaj pierwotnej miłości, przywiązania i wierności. Jest ona niezależna od świadomych uczuć. To dzięki nim to, co dzieje się z jednemu członkowi rodu, nie jest obojętne pozostałym.

W systemie istnieje pewna hierarchia. Starsi z rodu mają pierwszeństwo przed młodszymi. A pozycja nie może być zajmowana lub niedoceniona. Ta hierarchia wyznacza kierunek dawania i brania w systemie rodzinnym. Wcześniejsi dają, późniejsi biorą /wszystko – rzeczy pozytywne i negatywne/. Istnieje także hierarchia pomiędzy systemami. W tym wypadku nowi mają pierwszeństwo przed starszymi np. nowy związek, w którym urodziło się dziecko.

Mamy także porządek miłości. To wszelkie prawa, jakie należy uszanować, aby system i jego członkowie rozwijali się bez zakłóceń. Działanie tutaj to: włączenie wykluczonych, ujawnienie i uszanowanie więzi, zaprowadzenie na nowo hierarchii, oddanie cudzej bądź przyjęcie własnej odpowiedzialności. Wewnętrzne przyjęcie rodziców, uszanowanie poprzedniego partnera, uszanowanie rodziców biologicznych przy adopcji, uszanowanie więzi, nawet tych nieakceptowalnych.

Podsumowanie – Ustawienia systemowe

Istotna rola przypada osobom żyjącym, ale i zmarłym. Wszyscy, których pamiętamy, dziadkowie, pradziadkowie, wywierają na nas wpływ tak, jakby byli cały czas obecni. Największy wpływ wywierają zapomniani, przez brak uszanowania względem nich.

Na temat tej techniki „Ustawień Systemowych” można znaleźć szereg opracowań samego Hellingera, jak i jego uczniów.

PS. Kto szuka nie błądzi.

Żródło: www.augustynski.eu/ustawienia-systemowe-berta-hellingera – Data pobrania: 07.03.2019r.

Strona korzysta z plików cookies aby poprawić funkcjonalność serwisu.