logo master leading

Alfabet ustawień D

Marta Kabara-Dziadosz

Marta Kabara-Dziadosz

Alfabet ustawień – Dzielenie się

Dzielenie się z innymi to filantropia (philánthrōpos – kochający ludzkość) – działalność osób bądź instytucji polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. Filantrop zwany też w Polsce, zwłaszcza w XIX wieku: społecznikiem – to człowiek udzielający pomocy materialnej ubogim, często inteligentlekarzadwokatnauczyciel – pracujący społecznie, nie bacząc na honorarium, w imię idei solidaryzmu społecznego finansujący akcje społeczne, fundator.

Dawanie związane jest z braniem. Życie to nieustanna karuzela brania i dawania. Jedni od drugich, kolejni od innych. Dawanie czyli dzielenie się, to wyrównywanie tego co otrzymaliśmy. Stan doskonały to dzielenie się z wdzięcznością, która uwzględnia trochę więcej niż otrzymaliśmy.

alfabet ustawień

Ustawienia systemowe ze szczególną uwagą traktują te dynamiki, które związane są z dzieleniem się. Mam tutaj na myśli systemowe dzielenie się miłością, ale również cierpieniem czy chorobami.

System rodziny działa zgodnie ze swoją energetyką. Ta energetyka rodowa, dba o wyrównanie i zadośćuczynienie. Sam system jednak działa na oślep. Inteligentną częścią systemu jesteśmy my, jego członkowie i ustawienia systemowe pokazują, jak wiele jest w naszych rękach. Pod warunkiem, że mamy świadomość o braniu i dawaniu.

Alfabet ustawień – Dzielenie się

Dobrym przykładem dotyczącym dzielenia się są międzyludzkie relacje. Relacje to związki, przyjaźnie więzi z rodzicami lub rodzeństwem.

Jeżeli chodzi o związki to sprawa jest łatwa i zarazem trudna. Relacje rozwijają się dobrze jeżeli istnieje równowaga pomiędzy partnerami, w braniu i dawaniu.

Pięknie na ten temat mówi Bert Hellinger. Relacja rozwija się wtedy kiedy za dobro płacisz większym dobrem, a za zło płacisz mniejszym złem. Wtedy związek wzrasta, ponieważ wdzięczność staje się codziennością i ludzie dając sobie coraz więcej, jeszcze więcej otrzymują od siebie. Jeżeli w związku czy w grupie przyjaciół jest wzajemny szacunek, wyrównywanie w dobrym przychodzi bez wysiłku i z radością.

Ustawienia systemowe:

Ustawienia systemowe pokazują, że kryzysy w związkach przychodzą też wtedy, kiedy obustronna wdzięczność zostaje zakłócona. Jej zakłócenie powstaje często na głębszych poziomach naszej psychiki. Wtedy kiedy w ramach lojalności rodowej na poziomie nieświadomym, „podejmiemy decyzję”: mój związek też nie będzie udany, będę tak jak wszystkie kobiety w mojej rodzinie cierpieć i ponosić konsekwencję… I wtedy właśnie wystarczy przestać pielęgnować wdzięczność. A samo dalej się zadzieje.

Być wdzięcznym, to niebycie w postawie roszczeniowej – „Bo mi się należy”. Oznacza to, że mamy pełną świadomość, że nie wszystko nam się należy od innych, a jeżeli już dostaniemy, odwdzięczenie się jest czynnością obowiązkową w celu osiągnięcia szczęścia osobistego.

W ustawieniach systemowych, w temacie alfabet ustawień, szczególną uwagę poświęcamy rodzicom. Dzielenie się to wdzięczność za życie, które otrzymaliśmy od mamy i taty. I tutaj właśnie możemy podzielić się czymś bardzo istotnym.

Możemy podzielić się swoim szczęściem. Na pamiątkę dla naszych rodziców, możemy być szczęśliwi wiodąc dobre, dostatnie życie. Jeżeli rodzice żyją,, można im to pokazać, a jeżeli już ich nie ma, można wewnętrznie powiedzieć do nich: mamo, tato dziele się moim szczęściem, na pamiątkę życia, które od was otrzymałem.

alfabet ustawień

Alfabet ustawień – wnioski:

Świadomy człowiek zdaje sobie całkowicie sprawę, że umiejętność dzielenia się pieniędzmi czy innymi dobrami, jest wtórna do umiejętności dzielenia się miłością. Ta umiejętność jest podstawą wszystkiego. To w świadomej miłości leży klucz do dawania i brania.

Rozwijanie świadomości to praca nad umiejętnością dawania i brania miłości. Ustawienia systemowe, które mamy wewnętrznie to nasza zdolność lub jej brak, do absorbowania tego co najlepsze w życiu. Jeżeli znajdziesz u siebie rodowe obciążenia, które blokują cię w byciu wdzięcznym, zastanów się jak trudno jest ci dawać innym.

Poszukaj u siebie blokad i ich źródła. Jeżeli zaś dajesz za dużo, zastanów się dlaczego dajesz. Może potrzebujesz nagród, których nie dostałeś w swoim dzieciństwie?

Złoty przepis na życie to równowaga w dawaniu i braniu. Życie pisze różne scenariusze, my bywamy  różni, ale świadomość siebie i innych prowadzi nas zawsze do tego co dla nas dobre. Więcej dawania, więcej brania… więcej brania, więcej dawania i tak dalej i tak dalej…

PS. Alfabet ustawień cdn

Strona korzysta z plików cookies aby poprawić funkcjonalność serwisu.