logo master leading

Ustawienia rodzinne

Marta Kabara-Dziadosz

Marta Kabara-Dziadosz

Dzisiaj  o ustawieniach…

Autorem poniższych rozważań jest Matt Octarine. Tekst widoczny jest w jednym z postów Matta na Facebooku. Zapraszam do przeczytania.

Ustawienia rodzinne…

ustawienia rodzinne
ustawienia rodzinne

„mogą być stosowane w sposób magiczny, w sposób religijny oraz w sposób filozoficzny. Sposób magiczny ma zapewnić praktyczne efekty. Sposób religijny ma pomóc w transformacji uczuciowej. Filozoficzny sposób ma pomóc w poszerzaniu percepcji.

Kiedy ktoś przychodzi na ustawienie, przekazuje swoją intencję prowadzącemu. Prowadzący ustawienie przyjmuje tę intencję i stara się doprowadzić do jej spełnienia. Taka praca należy do praktyk magicznych, które mają co najmniej kilkadziesiąt tysięcy lat tradycji.

Takie ustawienie przypomina wtedy pracę szamana lub czarownika. Przychodzący człowiek prosi o wyzdrowienie lub o inne rezultaty, nie znając i nie percypując procesu ich uzyskania. Ta percepcja oczywiście nie jest istotna, ponieważ dla człowieka z poważnym problemem liczą się efekty pragmatyczne. Podobieństwo ustawień do praktyk magicznych jest o tyle duże, że brak naukowego wyjaśnienia, jak one funkcjonują. Środowisko naukowe wrzuca więc ustawienia do worka z napisem „magia”, a taki worek na uniwersytetach ma dodatkową naklejkę – „nie dotykać”.

Magia…

Społeczności żyjące blisko natury, czyli poza cywilizacją urbanistyczną, magię traktują jako ważną i niezbędną część życia społecznego. Odwoływanie się do magii we współczesnej cywilizacji naukowo-technologicznej prowadzi do ostracyzmu. Ponieważ klasyfikowane jest to jako myślenie prymitywne, które z naukowego punktu widzenia jest iluzją. Jeśli jednak znajdziesz się w środku tundry syberyjskiej, w środku afrykańskiej sawanny, czy w środku dżungli amazońskiej – to okazuje się, że magia nadal ma swoje praktyczne zastosowanie i jest traktowana poważnie.

W Polsce…

ustawienia rodzinne są blokowane nie tylko przez środowisko naukowe, ale również przez środowisko religijne, czyli Kościół Katolicki. Obydwa te środowiska ostrzegają przed stosowaniem ustawień rodzinnych, które są klasyfikowane jako praktyki magiczne. W tych  środowiskach oznacza to „trzymać się od tego z daleka”.

Jakakolwiek argumentacja racjonalna w odpowiedzi na tę krytykę spotyka się z nieracjonalnym sprzeciwem, co pokazuje, że środowisko naukowe i środowisko katolickie są mocno pod wpływem sumienia nieświadomego, którego nadrzędną funkcją jest zapewnienie spójności i przetrwania danej grupy w jej tradycyjnym kształcie.

Tym nielicznym osobom, które nie boją się wykraczać poza paradygmaty swoich grup, mogę podać następującą perspektywę – Magia to fizyka, której jeszcze nie rozumiemy.

Ustawienia rodzinne są stosowane tak jak praktyki magiczne w takim stopniu, w jakim klient oczekuje efektów pragmatycznych, a konstelator dąży do ich uzyskania. Konstelator jest wtedy jak czarownik z wioski, który pracuje przy pomocy niewidzialnych pomocników, zwanych w teorii ustawień rodzinnych jako „wiedzące pole”.

Religia…

Bert Hellinger rozwinął jednak ustawienia rodzinne do takiego kształtu, w którym wykraczają one poza wioskowe praktyki magiczne i zaczynają funkcjonować jako kosmiczne praktyki religijne.

Przejście od systemowych ustawień rodzinnych do duchowych ustawień rodzinnych można porównać do przejścia z magii plemiennej do religii monoteistycznej. Tutaj doktryna i zasady prowadzą człowieka do zaprzestania stawiania wymagań wobec Boga i do całkowitego poddania się prowadzeniu Boga. Wyznawcy współczesnych religii rzadko to czynią.  Ponieważ modlitwa o chleb codzienny jest ważniejsza od modlitwy o bezwarunkową miłość.

W duchowych ustawieniach, zwanych też nowe lub ciche, wychodzi się poza intencje osobiste i poza problemy osobiste. Celem jest całkowite poddanie się prowadzeniu pola duchowego w konstelacji. W ten sposób ustawienia te nabierają charakteru monoteistycznej religii, w której celem jest pełne podporządkowanie się Bogu.

Filozofia…

Bert Hellinger nie założył jednak nowego ruchu religijnego. Moje obserwacje wskazują, że wielu jego zwolenników i wielbicieli tak właśnie traktuje ustawienia. Bert Hellinger oparł ustawienia na filozoficznej ścieżce wglądu, na której nie ma dogmatów i nie ma prawdy absolutnej.

W ten sposób ustawienia rodzinne – bez względu na ich aktualną nazwę – mogą wykroczyć poza magię wioskową i poza religię dogmatyczną, jeśli prowadzone są w perspektywie filozoficznej. Podręcznik „Prawda w ruchu” jest więc fundamentem, bez którego ustawienia rodzinne pozostają w obrębie praktyk magicznych lub praktyk religijnych, które mają swój koniec w efektach materialnych lub w tak zwanej prawdziwe absolutnej.

Filozoficzna ścieżka wglądu nie odrzuca jednak ani magii, ani religii. Uzyskanie pragmatycznych efektów nadal jest ważną częścią praktyki konstelacyjnej – częścią magiczną. Doprowadzenie umysłu do całkowitego poddania się niewidzialnym siłom nadal jest ważną częścią praktyki konstelacyjnej – częścią religijną.

ustawienia rodzinne
ustawienia rodzinne

 

Jednak głównym przewodnikiem w praktyce konstelacyjnej jest filozofia. Filozofia zaś to ciągle zmieniająca się prawda – prawda w ruchu.”

Dziękuje Matt Octarine.

Źródło: https://www.facebook.com/matt.octarine.8/posts/429593584595206

Podsumowanie…

Po przeczytaniu powyższych bardzo dobrych rozważań, nasunęłam mi się taka oto myśl. Duch Święty, źródło siły i mądrości, może działać tak jak chce, na kogo chce i kiedy chce. A to oznacza, że pewno nie pomija szamanów, filozofów i wyznawców różnych religii oraz wielu innych. Niech więc, moc będzie z nami.

 

Jeśli te treści są dla Ciebie wartościowe – Śmiało UDOSTĘPNIJ. Nigdy nie wiesz, z jakimi obecnie trudnościami borykają się Twoi znajomi. Jeżeli chcesz rozwijać swoją świadomość możesz zapisać się na: konsultacje, sesje indywidualną osobistą lub skype, czytanie z Kroniki Akaszy, sesję rytualną.

Strona korzysta z plików cookies aby poprawić funkcjonalność serwisu.