logo master leading

Homoseksualizm w sprawie pedofila

Marta Kabara-Dziadosz

Marta Kabara-Dziadosz

Seksualność człowieka jest niezwykle ciekawym tematem. W jej badaniu nauka opiera się na reakcjach ciała oraz reakcjach psychiki. Opiera się na tym co ustalone i poznane akademicko. Ustawienia systemowe nie traktują odrębnie tego tematu. Jest on postrzegany jako obszar, który towarzyszy człowiekowi w realizowaniu zwyczajów, pragnień i przymusów, które nakłada system rodzinny.

W szczegółach seksualność pokazuje się jako siła życiowa, energia przetrwania, która prowadzić ma do życia.

Homoseksualizm w sprawie pedofila.

Homoseksualizm w sprawie pedofila

Skomplikowanie naszej seksualności stawia nas przed pytaniami co jest dopuszczalne, a co nie jest dopuszczalne. W zasadzie regulują to, dwie przestrzenie. Kultura oraz psychika człowieka.

I tutaj właśnie dotykamy tego, co nazwane zostało parafilią, dawniej określane zboczeniem czy też wynaturzeniem człowieka.

Parafilia

To zaburzenie preferencji seksualnych polegających na tym, że osoba z zaburzeniem potrzebuje do osiągnięcia podniecenia seksualnego specyficznych obiektów lub sytuacji.

Seksuologia rozpoznaje kilkadziesiąt parafilii seksualnych. Mogą one występować osobno, ale mogą również występować jednocześnie z normatywnymi zachowaniami seksualnymi. Oznacza to, że na przykład ekshibicjonista czyli osoba, która osiąga satysfakcje seksualną poprzez pokazywanie swoich narządów płciowych może być zdolny do normatywnych zachowań seksualnych.

Jedną z parafilii jest pedofilia

Pedofilia jest zaburzeniem preferencji seksualnych, które polega na tym, że satysfakcja seksualna osiągana jest poprzez kontakty z dziećmi. Ponieważ osoby z tym zaburzeniem bywają również osobami homoseksualnymi, pedofilia mylona jest z homoseksualizmem, co jest wielkim nieporozumieniem. Niestety te pomyłki występują, nawet w wypowiedziach osób, które podejmują się dyskusji mediach.

Homoseksualizm

Homoseksualizm jest jedną z orientacji seksualnych. Orientacja seksualna jest to pociąg seksualny i romantyczny do określonej płaci. Wyróżniamy w zasadzie cztery podstawowe orientacje seksualne. Osoby heteroseksualne (kobieta, mężczyzna), homoseksualne (kobieta, kobieta oraz mężczyzna, mężczyzna), biseksualizm (pociąg do każdej płci, zarówno kobieta jak i mężczyzna), orientacja aseksualna, zgodnie z którą , osoba nie jest zainteresowana żadnymi relacjami seksualnymi.

Czym zaś różni się orientacja płciowa od parafilii? Czyli homoseksualizm od pedofilii?

Osoby homoseksualne są to osoby, które preferują w swoich zachowaniach seksualnych dorosłe osoby tej samej płci.

Pedofilia

Osoba, z zaburzeniem pedofilii, to osoba, która osiąga satysfakcje seksualną w kontaktach z dziećmi. Homoseksualizm nie ma tutaj, nic do rzeczy. Chociaż orientacja seksualna takiej osoby może być również homoseksualna, ale może być również biseksualna czy też heteroseksualna.

Osoba z zaburzeniem pedofilii może być więc homoseksualna. Jej zaburzenie nie wynika z orientacji seksualnej. Może być jednak połączone  z każdą jedną orientacja seksualną.

Dlaczego właściwie parafilie uznawane są za zaburzenia?

W takiej relacji partner seksualny traktowany jest przedmiotowo. Co oznacza, że staje się tylko przedmiotem seksualnym, który służy do zaspokojenia potrzeby seksualnej. Instrumentalne podejście do drugiego człowieka to brak wrażliwości na to kim naprawdę jest i z czego się składa.

Traktowanie go tylko jako fizyczne ciało bez uwzględnianie jego wrażliwości, potrzeb, zasad i systemu wartości. Jednym słowem traktowanie jako przedmiot, który służy do zaspokajania potrzeb seksualnych.

Skąd biorą się nasze orientacje seksualne i parafilie?

Temat jest dość złożony. Być może jeszcze o tym napiszę, jestem z wykształcenia również seksuologiem. Chciałabym jednak tutaj popatrzeć na to od strony ustawień systemowych. Pisząc ustawień systemowych mam na myśli energie rodową.

To co piszę wynika z moich doświadczeń w ustawieniach systemowych oraz poradnictwa z dziedziny seksuologii, a także  doświadczeń moich kolegów i koleżanek zajmujących się ustawieniami systemowymi. Przytaczam tylko, niektóre dynamiki i historie.

Homoseksualizm bywa dynamiką reprezentacji osoby z rodziny, która została z rodziny wykluczona.

Wykluczenie kogoś z rodu jest złamaniem prawa przynależności. Oznacza to, że system rodzinny w charakterystyczny dla siebie sposób będzie się upominał o wypełnienie pustki, która nastąpiła. Kolejna osoba z rodu w ramach wielkiej miłości do wykluczonego zaczyna go reprezentować. Co doprowadza do tego, że powiela jego los biorąc również na siebie jego przeróżne preferencje. Płeć, nie ma tutaj znaczenia.

Homoseksualizm pojawia się również w aspekcie tradycji rodziny, gdzie oczekiwano, że będą się rodziły dzieci określonej płci.  Szczególne znaczenie miało to w okresach wojennych lub międzywojennych oraz wtedy kiedy rodzina oczekiwała określonych dziedziców majątku. Oczekiwało się wtedy głównie męskich potomków.

Parafilie bardzo często związane są z przemocą w rodzinie pochodzenia.

Poprzednie pokolenia doświadczyły wiele przemocy, w tym seksualnej oraz mnóstwo spraw z tego zakresu nie zostało załatwionych. Osoby doświadczone parafilią najczęściej niosą coś za innych. Różnie pokazuje się to w ustawieniach systemowych. Osoby są oni uwikłane w losy swoich członków rodziny i zawsze w ciężkie losy, bardzo ciężkie.

Tam gdzie było dużo bólu i cierpienia, tam gdzie ktoś musiał to wziąć na siebie, w ramach lojalności do systemu rodzinnego. Lojalność przecież rozumiana jest jako wierność, która w systemie pozwala przetrwać. Bo przecież cały czas mówimy o seksie, czyli energii, która też prowadzi nas do życia.

Ciężkie życie to uwikłania w losy naszych członków rodu, z którego pochodzimy. Uwikłanie to, życie nie swoim życiem, to powielanie czyjegoś losu. Ci których już nie ma, nie chcieliby tego, widać to na ustawianiach systemowych. Na swój los mamy wpływ kiedy nad nim pracujemy. Jeżeli dajemy ponieść się siłom systemowym i zgadzamy się na to, lżej nie będzie. Ale to są wybory każdego z nas.

Pamiętaj, że nie musisz, być tym kim „kazali ci być”.

Strona korzysta z plików cookies aby poprawić funkcjonalność serwisu.