logo master leading

Sesje indywidualne

Marta Kabara-Dziadosz

Marta Kabara-Dziadosz

Felieton ten dotyczy prowadzonych przeze mnie sesji indywidualnych, . Zawiera odpowiedzi na zadawane mi, najczęściej pytania. Postanowiłam odpowiedzieć na nie zbiorczo, ze względu na własną wygodę oraz wygodę moich klientów.

Czym są sesje indywidualne, które prowadzę?

Seseje indywidualne

Sesje indywidualne są budowaniem obrazu, który pokazuje nieświadome powiązania z systemem rodzinnym. W skład systemu rodzinnego wchodzą nie tylko osoby, które powiązane są urodzeniem w rodzie. Wchodzą również w jego skład znaczące postacie, które odegrały dla pewnych zdarzeń w rodzinie duża rolę. Najczęściej są to osoby, które są sprawcami traum i cierpienia. Jednak nie tylko.

Moje doświadczenie…

pokazuje, że nie tylko sprawcy przykrych zdarzeń wchodzą do naszego systemu. Znajdują się również w nim osoby, które mają duże zasługi dla członków z rodu. Mogą być to na przykład bliscy przyjaciele rodziny lub osoby, z którymi przebywały często dzieci. Taka bliskość może mieć bardzo dobry wpływ na system rodzinny.

 Ponieważ…

jak się okazuje po latach, nie wiadomo dlaczego dorośli już ludzie, wspaniale zajmują się biznesem mimo że w rodzinie pochodzenia nikt z członków rodziny nigdy nie prowadził żadnego biznesu.

Budowanie obrazu…

nie świadomych połączeń, służy do uwalniania uwikłań systemowych. Jeżeli mamy już zbudowany obraz, otrzymujemy jednocześnie możliwość działania. W ustawieniach systemowych, możliwość działania, to uwalnianie z nieświadomych powiązań z członkami rodu, którzy doznali jakiegoś cierpienia lub znacznych niepowodzeń w życiu.

Sesje indywidualne…

dają możliwość uwalniania z ograniczeń systemowych. Odbywa się to poprzez uszanowanie i przyjęcie do serca zranionych członków rodu oraz świadome przejście z cudzego losu, do losu własnego.

W związku z tym…

budowanie obraz systemowego, ma na celu stworzenie wolności osobistej klienta. Ta wolność to podążanie swoją droga życiową, bez wikłania się w systemowe obciążenia. Powoduje ona możliwość przeżywania życia zgodnie z jego realnością. To znaczy w taki sposób, że emocje które nam towarzyszą, wybory, których dokonujemy w życiu, starania o dostatek czy stan zdrowia są świadomymi wyborami.

Sesje indywidualne…

odciążają z cudzego losu. Nie oznacza to, że człowiek odchodzi od swojego systemu. Pozostajemy w nim, ale już na innych zasadach. Rozwinięta świadomość systemowa, powoduje, że jesteśmy na swoim miejscu w całym systemie rodowym. Nie płacimy swoim życiem za wybory i działania przodków. Pozostajemy ze wszystkim co się wydarzyło- w zgodzie.

Zgoda ta, jest fundamentem naszego poczucia wartości oraz uwolnienia z poczucia winy, które często towarzyszy klientowi. Bywa, że dopiero podczas sesji klient odkrywa, że ciągle hamowany jest przez nie uświadomione poczucie winy. Bywa ono dotkliwe, ponieważ często wpływa na stan zamożności oraz wiele innych.

Jak to jest możliwe?

Sesje indywidualne w ramach ustawień systemowych, to praca w polu informacyjnym człowieka. Budowany obraz powstaje samodzielnie, nie jest on wytworem osoby prowadzącej czy też klienta. Moją rolą jest tylko wejście w częstotliwości klienta oraz pobranie informacji z pola informacyjnego. Odbywa się to poprzez pracę z ciałem oraz namacalne odczucia i reakcje. Ustawienia systemowe, nie są pracą na poziomie intelektualnym. Jest to praca na głębokich poziomach, nie świadomego odczuwania i reagowania. Zawsze jest to praca, która odbywa się w przestrzeniach miłości, systemowej i własnej.

Sesje indywidualne…

przeznaczone są przede wszystkim do rozwiązywania problemów, które są nie rozwiązane mimo wieli prób podejmowanych przez klienta. Dotyczy to wszystkich tematów życiowych: związki, choroby, dzieci, relacje rodzinne, nadużycia w tym seksualne, nerwice, przemoc, nałogi oraz inne.

Przeznaczone są…

również dla osób, które dostrzegają w swoim życiu pewne powtarzalności, które wydają się być przypadkowe, a które nie służą satysfakcji życiowej ,w tym na przykład w związkach oraz inne. Brak poczucia szczęścia, depresje oraz inne problemy, również mogą być przedmiotem pracy sesyjnej.

Nie mogę tutaj nie wspomnieć o sesjach biznesowych. Jak najbardziej biznes może być przedmiotem takiej pracy. Uwarunkowania systemowe, mają duży wpływ to w jaki sposób organizujemy swoje życie zawodowe,  firmy oraz dochody.

Czy każdy może korzystać z sesji indywidualnych?

Sesje indywidualne

O tym, kto może korzystać decyduje osoba prowadząca, czyli ja. Zawsze biorę pod uwagę, dobro klienta oraz swoje własne. Jednak, metoda ta nie jest dla każdego odpowiednia. Jako ludzie posiadamy swoje jakości. Jesteśmy obdarowani przez Boga, w różny sposób. Dla jednych ustawienia systemowe to zbawienna metoda, dla innych tylko praca terapeutyczna z ciałem daje oczekiwane wyniki ,w zakresie poprawy jakości własnego życia.

Jakie tematy życiowe poruszane są na sesjach?

Zapraszam do czytania felietonów, które znajdują się na tym blogu. Powstały one na bazie prowadzonych sesji oraz warsztatów. Każdy z nich jest historią jakiejś osoby oraz jakiegoś systemu: Pani księgowa, Krzywdzimy, Tęsknię Tato, Poczucie wartości, Nienawiść rozwodowa, Moc kobiety, Zaufanie w związku i inne…

Ciąg dalszy nastąpi…

Jeśli te treści są dla Ciebie wartościowe – Śmiało UDOSTĘPNIJ. Nigdy nie wiesz, z jakimi obecnie trudnościami borykają się Twoi znajomi. Jeżeli chcesz przeanalizować swój problem, możesz zapisać się na sesję. Osobistą lub skype.

Strona korzysta z plików cookies aby poprawić funkcjonalność serwisu.